Μενού Κλείσιμο

Η EUROFARMA A.E. ξεκίνησε το 1972 και αρχικά δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή εκκολάψιμων αυγών για σμήνη αυγοπαραγωγής κατασκευάζοντας τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της σε γήπεδο λίγα χιλιόμετρα εκτός Κορίνθου. Στη συνέχεια επεκτάθηκε δημιουργώντας ιδιόκτητο εκκολαπτήριο και επεκτείνοντας τους πτηνοτροφικούς θαλάμους πατρογονικών αυγοπαραγωγής και την παραγωγής της σε νεοσσούς. Το 1996 μετά από εκσυγχρονισμό και επέκταση των εγκαταστάσεών της διεύρυνε το πεδίο της εισερχόμενη και στον κλάδο της κρεατοπαραγωγής παράγοντας και πωλώντας νεοσσούς κρεατοπαραγωγής. Το 2001 επέκτεινε τις εγκαταστάσεις της μετατρέποντας μία παλαιά μονάδα ωοτοκίας σε μονάδα πατρογονικών στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Το 2014 εξαγόρασε παλαιά μονάδα ωοτοκίας και εκσυγχρόνισε 3700μ2 κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να αυξήσει τα πατρογονικά σμήνη και την παραγωγή της σε εκκολάψιμα αυγά. Ταυτόχρονα με τις επενδύσεις σε ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό η εταιρεία έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό και συνεχίζει αδιαλείπτως να το εμπλουτίζει και να το εκπαιδεύει με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και γνώσεις επάνω στη ζωική παραγωγή στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία καταφέρνει να παραμείνει ανταγωνιστική στο απαιτητικό Ευρωπαικό και διεθνές περιβάλλον.

Το 2016 ολοκληρώνοντας επενδυτικό σχέδιο που αφορούσε τον  εκσυγχρονισμό του φυραματοποιείου της η EUROFARMA A.E. ξεκινά να παράγει ζωοτροφές όχι μόνο για την κάλυψη των δικών της αναγκών αλλά και για πελάτες της. 

Το 2019 η εταιρεία μπαίνει σε 2 ακόμα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν νέες επενδύσεις και βελτιώσεις κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού στο εκκολαπτήριο τους πτηνοτροφικούς θαλάμους της και το φυραματοποιείο.

Η ΟΡΝΙΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000. Η εταρεία περάτωσε το 2003 το 1ο στάδιο επενδύσεων θέτoντας σε λειτουργία 2 κτίρια αναθρέψεων με κλωβοστοιχείες δυναμικότητας 70000 πουλάδων έκαστο στην περιοχή Φυχτίων Αργολίδας. Την ίδια περίοδο ολοκλήρωσε έργα υποδομής που αφορούσαν και εξασφάλιζαν την εύρυθμη λειτουργία της, κτίριο επεξεργασίας αποβλήτων, κτίριο διοικήσεως, αποθήκη κτλ. 

Το 2011 έγινε επέκταση δυναμικότητας κατασκευάζοντας και θέτoντας σε λειτουργία 3ο κτίριο με εξοπλισμό κλωβοστοιχείας ίδιας δυναμικότητος ενώ το 2013 το 4ο κτίριο λειτούργησε ώς αναθρεπτήριο δαπέδου για τα 4 πρώτα χρόνια και το 2018 μετατράπηκε σε εναλλακτικό σύστημα εκτροφής (aviary). Σήμερα διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται η παραγωγή και συσκευασία του οργανοχουμικού βελτιωτικού εδάφους.