Μενού Κλείσιμο

Η εταιρεία EUROFARMA A.E. παράγει νεοσσούς αυγοπαραγωγής καφέ (Brown) και λευκούς (white) που προέρχονται από πατρογονικά σμήνη που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της. Οι νεοσσοί που παράγονται είναι κορυφαίας ποιότητας και αυτό διασφαλίζεται από την παρουσία και συνεχή έλεγχο εξειδικευμένου προσωπικού και έναν αριθμό επιστημόνων (κτηνίατροι, γεωπόνοι) πλήρως καταρτισμένων και εκπαιδευμένων στον τομέα της πτηνοτροφίας. 

Μετά τη διαδικασία της επώασης και εκκόλαψης των αυγών οι παραγόμενοι νεοσσοί εμβολιάζονται κατά της νόσου Marek με τον πλέον ασφαλή και σίγουρο τρόπο και αποστέλλονται στις μονάδες με ειδικά οχήματα μεταφοράς νεοσσών σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.