Μενού Κλείσιμο

Την τελευταία εικοσαετία η εταιρεία EUROFARMA Α.Ε. επέκτεινε τις δραστηριότητές της και στον τομέα της κρεατοπαραγωγής. Πατρογονικά κοπάδια Ross και Cobb παράγουν εκκολάψιμα αυγά που με τη σειρά τους εκκολάπτονται και δίνουν νεοσσούς παχύνσεως κορυφαίας ποιότητος και ζωτικότητος.

Αυτοί διανέμονται πανελλαδικώς σε μονάδες παχύνσεως και καθετοποιημένες εταιρείες παραγωγής και τυποποιήσεως κοτόπουλου.