Μενού Κλείσιμο

Η εταιρεία EUROFARMA A.E. παράγει ζωοτροφές υψηλής ποιότητα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της (φυραματοποιείο).

Το 2016 πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός του φυραματοποιείου ώστε να καλύπτει με τον πλέον σύγχρονο και ακριβή τρόπο τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες των πατρογονικών σμηνών καθώς και των πουλάδων ωοτοκίας της εταιρείας ΟΡΝΙΣ A.E.. Το φυραματοποείο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και εξοπλισμένο με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να παράγει τροφές υψηλής διατροφικής αξίας που αποτελούνται από ποιοτικές 1ες ύλες ζωοτροφών.

Αυτό διασφαλίζεται:
α) με την επιλογή κατάλληλων 1ων υλών και συνεργατών και
β) με το συνεχή δειγματοληπτικό και εργαστηριακό έλεγχο στο εργαστήριο της εταιρείας καθώς και σε εξωτερικά εργαστήρια και την εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας τύπου HACCP.

Οι ζωοτροφές που παράγονται απευθύνονται είτε σε ωοτόκες όρνιθες και ορνίθια κρεατοπαραγωγής συστηματικής ή χωρικής εκτροφής, σε αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής, πάχυνσης, αμνοερίφια.