Μενού Κλείσιμο

Η εταιρεία ΟΡΝΙΣ Α.Ε. εμπορεύεται οργανοχουμικό βελτιωτικό εδάφους που παράγεται στις εγκαταστάσεις της από την επεξεργασία των αποβλήτων των πουλάδων αυγοπαραγωγής. Το προϊόν αυτό είναι άριστο θρεπτικό βοήθημα για πλήθος καλλιεργειών.  Η στροφή των καλλιεργητών σε υγιεινότερο και φιλικότερο προς τη φύση τρόπο καλλιέργειας σε συνδυασμό με το συγκριτικά χαμηλότερο κόστος αγοράς σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση για το βελτιωτικό εδάφους. 

Ο τρόπος και ο βαθμός επεξεργασίας που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από εξειδικευμένο προσωπικό και αφορούν κυρίως την εναπομείνασα υγρασία προϊόντος, τη χημική σύσταση και την κοκκομετρία διασφαλίζουν κορυφαία ποιότητα σε σύγκριση με αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η EUROFARMA Α.Ε. επίσης παράγει βιολογικό κομποστοποιημένο βελτιωτικό εδάφους από τη φυσική επεξεργασία της κοπριάς που προέρχεται από τα πατρογονικά σμήνη εκτροφών δαπέδου την οποία συσκευάζει και εμπορεύεται η ΟΡΝΙΣ Α.Ε..

Το σύνολο του συμβατικού και βιολογικού οργανοχουμικού κομπόστ που παράγεται και διακινείται  ανά έτος φθάνει τους 1500 τόνους.