Menu Close

ОРНИС АД произведува и тргува со компост што потекнува од обработката на изметот од јарките што се одгледуваат.

Овој производ, како и обработената простирка што потекнува од јатата за размножување на Еурофарма, се пакува и испорачува како подобрувач на почва со високи перформанси што е соодветен за мноштво разновидни одгледувања.