Menu Close
logo-eurofarma

ЕУРОФАРМА АД е активна во полето на живинарството од 1972 г., која што е и годината на нејзиното основање. Целта на компанијата е производство и продажба на еднодневни бројлери и пилиња несилки, продажба на јајца за ведење, како и продажба на добиточна храна. Компанијата поседува капацитети за производство на еднодневни пилиња – современи живинарски фарми со објекти за одгледување и несење наменети за нејзините јата за размножување. Седиштето на компанијата е во Коринт, а производствените капацитети се наоѓаат во разни делови од префектурата Коринт. Исто така, поседува инкубаторска станица каде што се инкубираат и ведат јајцата произведени во нејзините капацитети од страна на родителските јата.


Произведените пилиња за производство на јајца и месо се дистрибуираат низ Грција и земјите на Балканот додека се на возраст од еден ден.

ОРНИС АД исто така е активна во полето на живинарството и нејзината намена е одгледување на дел од произведените пилиња несилки од ЕУРОФАРМА до периодот на несење – возраст од 15-17 седмици, со други зборови, производство и дистрибуција на јарки во Грција и земјите на Балканот.


ОРНИС АД исто така произведува компост за збогатување и подобрување на почви преку третманот на отпадот од јарките, којшто се дистрибуира на грчкиот пазар.