Menu Close

ЕУРОФАРМА АД е основана во 1972 г. и првично била активна со производство на јајца за ведење несилки и пилиња несилки. Во тоа време, компанијата била фокусирана на изградбата на својот прв објект за размножување на неколку километри од градот Коринт. Потоа се проширила со создавање на сопствена инкубаторска станица, проширувајќи ги објектите за размножување на живината и производството на пилиња. Во 1996 г., по осовременувањето и проширувањето на капацитетите, го проширува делокругот и влегува во секторот на производство на месо, произведувајќи и продавајќи пилиња бројлери. Од 1996 г. до денес, компанијата се проширила зголемувајќи го капацитетот на просториите и јатата за размножување преку набавување и модернизирање на живинарски фарми, инвестирајќи во современа добиточна опрема и во инкубаторска станица. Во исто време, компанијата инвестира во човечки ресурси и продолжува да ги збогатува и обучува со најсовремените методи и знаења од животинското производство во живинарската индустрија. Така, компанијата успева да остане конкурентна во напорното европско и меѓународно опкружување.

Во 2016 г., по завршувањето на инвестицискиот план за модернизација на својот млин за добиточна храна, ЕУРОФАРМА АД почнува да произведува добиточна храна не само за да ги задоволи своите потреби, туку и потребите на клиентите.

Во 2019 г., компанијата отпочнува со уште 2 инвестициски програми поврзани со нови инвестиции и подобрување на градбите и механичката опрема во инкубаторската станица на живинарските објекти и млинот за добиточна храна.

ОРНИС АД е основана во 2000 г. Денес поседува приватни капацитети во областа Фихтија, Арголида каде што се одгледуваат јарките и каде што се произведува компостот. Компанијата произведува околу 750.000 јарки годишно.

Одгледувањето се врши или во конвенционални кафези – коишто опфаќаат голем дел од производството на јајца во Грција и на Балканот каде што сѐ уште се користат подобрени кафези, или преку алтернативни системи за одгледување што ги обучуваат и подготвуваат јарките за да бидат преместени и да произведуваат во алтернативни системи за производство на јајца. Јарките од овој систем на одгледување се наменети за производители на јајца со кафезен систем, со комерцијално производство (јајца од шталски одгледувани кокошки, на отворено итн.) или за домашна живина.

Годишното производство на органски и конвенционален компост надминува 1000 тони.