Menu Close

Низ изминатите дваесет години, компанијата ЕУРОФАРМА АД ги прошири своите активности во полето на производство на месо.

Бројлерите за размножување Ross 308 и Cobb 500 произведуваат висококвалитетни еднодневни пилиња коишто се испорачуваат во Грција и соседните земји.