Menu Close

ОРНИС АД добива еднодневни пилиња од ЕУРОФАРМА АД, ги сместува во своите капацитети (објекти за одгледување опремени со кафези и алтернативен систем) и со посебна грижа го применува најсовременото знаење од управување со јарки. Со користење на модерна технологија и опрема, ги одгледува пилињата и испорачува здрави и снажни јарки на возраст од 15-17 седмици до своите клиенти.

Јарките ќе бидат почетна точка во рацете на производителот на јајца за високо производство на јајца за исхрана со одлична боја и лушпа.