Μενού Κλείσιμο

Η εταιρεία ΟΡΝΙΣ A.E. παραλαμβάνει τον νεοσσό αυγοπαραγωγής μίας ημέρας και φροντίζει εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα  δεδομένα διαχείρισης να αναθρέψει υγιείς πουλάδες. Αυτές θα αποτελέσουν την “πρώτη ύλη” για την υψηλή παραγωγή άριστου χρώματος και κελύφους αυγών προς κατανάλωση.

Οι πωλήσεις της εταιρείας σε πουλάδες είναι περίπου 750.000 ετησίως. Οι αναθρέψεις των πουλάδων αυγοπαραγωγής γίνονται είτε σε συμβατικούς κλωβούς, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ωοπαραγωγής στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια προέρχεται από εμπλουτισμένους κλωβούς, είτε σε εναλλακτικά συστήματα εκτροφής τα οποία εκπαιδεύουν και προετοιμάζουν τις πουλάδες για να μεταφερθούν και να παράξουν σε εναλλακτικά συστήματα ωοπαραγωγής. Οι πουλάδες από αυτό το σύστημα ανάθρεψης προορίζονται για ωοπαραγωγούς με συστήματα aviaries, με επιδαπέδια παραγωγή (αυγά αχυρώνα, ελευθέρας βοσκής κλπ) ή για χωρική πτηνοτροφία.