Μενού Κλείσιμο

Η εταιρεία EUROFARMA A.E. για να καλύψει τις ανάγκες της αυξανόμενης αγοράς βιολογικού κοτόπουλου στην Ελληνική αγορά παράγει νεοσσούς κρεατοπαραγωγής χωρικής και βιολογικής πτηνοτροφίας δηλαδή κρεατόπουλα βραδύτερης ανάπτυξης από τα λευκά τα οποία είναι ανθεκτικά σε “σκληρότερες” συνθήκες εκτροφής.

Οι νεοσσοί αυτού του είδους εκτρέφονται με σιτηρέσιο χαμηλής ενέργειας και προτεΐνών σε σχέση με της συστηματικής εκτροφής. Η διαφορετική διατροφή τους σε σχέση με τα συμβατικά ορνίθια κρεατοπαραγωγής, οι συνθήκες εκτροφής (βιολογική, ελευθέρας βοσκής κτλ) καθώς και η γενετική προδιάθεσή τους (αργή ανάπτυξη και σκουρόχρωμο κρέας) προσδίδουν στο παραγόμενο σφάγειο μία πιο γευστική εκδοχή λευκού κρέατος σε σχέση με την τυποποιημένη παραγωγή.