Μενού Κλείσιμο
logo-eurofarma

Η εταιρεία EUROFARMA A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της πτηνοτροφίας από το 1972, το έτος ιδρύσεώς της. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση νεοσσών αυγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής, η πώληση εκκολάψιμων αυγών καθώς και η πώληση ζωοτροφών. Για το σκοπό αυτό, την παραγωγή νεοσσών, η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις (πτηνοτροφικούς θαλάμους) για τις περιόδους αναθρέψεως και παραγωγής πατρογονικών σμηνών ορνίθων. Έδρα της εταιρείας είναι η Κόρινθος και οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται σε διάφορα σημεία του νομού Κορινθίας. Διαθέτει ένα εκκολαπτήριο στο οποίο γίνεται η επώαση και εκκόλαψη των αυγών που παράγονται στις εγκαταστάσεις της από τα πατρογονικά σμήνη. 

Οι παραγόμενοι νεοσσοί αυγοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής διακινούνται σε όλη την Ελλάδα και σε βαλκανικές χώρες σε ηλικία μίας ημέρας.

Η εταιρεία ΟΡΝΙΣ A.E. δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της πτηνοτροφίας και σκοπός της είναι η ανάθρεψη ενός μέρους των παραγόμενων νεοσσών αυγοπαραγωγής της εταιρείας EUROFARMA μέχρι το στάδιο της πουλάδας, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη της ωοτοκίας και η πώληση των πουλάδων σε οργανωμένες μονάδες αυγοπαραγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία ΟΡΝΙΣ A.E. παράγει επίσης οργανοχουμικό βελτιωτικό εδάφους από την επεξεργασία των αποβλήτων των πουλάδων αυγοπαραγωγής το οποίο και διακινεί στην Ελληνική αγορά.