Μενού Κλείσιμο

18-01-2017 Κόρινθος

Παρουσίαση με Θέμα:

Γρίπη των Πτηνών και μέτρα βιοασφάλειας.

Ομιλητής:

Θεοδωρόπουλος Νικόλαος (κτηνίατρος –  eurofarma contact )